Redovisning

När du vill ha hjälp med ditt företags siffror

Tycker du ditt företags redovisning tar mycket av din tid, är krångligt eller tråkigt?

Vi effektiviserar och förenklar din ekonomi på ett proffsigt sätt - tack vare smarta digitala lösningar, vår kompetens och erfarenheter.


 • Vi hjälper dig med hela eller delar av redovisningen, beroende på dina förutsättningar och vilket behov av hjälp du har, allt från bolagsbildning och löpande bokföring till deklarationer, bokslut och årsredovisningar samt övrig ekonomiadministration.
 • När ni anlitar oss kan ni känna er trygga med att redovisningen är i goda händer. Vi arbetar enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag, som ligger till grund för god redovisningssed och innehåller det ramverk och de grundläggande principer som ska följas i redovisningsuppdrag. Vi är engagerade i ditt företag och ser till att din redovisning går rätt till.
 • Vi utför arbetet på plats ute hos er, på vårt kontor eller helt digitalt via webben. Vi samarbetar med Visma och Fortnox som erbjuder digitala tjänster för ett effektivt och flexibelt arbetssätt. Vad passar dig bäst?
 • Läs mer om respektive tjänst nedan och bilda dig en uppfattning om vilken hjälp du är i behov av. Ta sedan kontakt med oss eller kontakta oss redan idag!

Bolagsbildning och budget

När du bestämt dig för att starta eget företag för att förverkliga din affärsidé hjälper vi dig med hela processen kring starten av företaget. Vi hjälper dig att upprätta en budget som gör att:

 1. du kan planera verksamheten bättre
 2. du får en uppfattning om vad som skapar lönsamhet
 3. du får kontroll över ekonomin så att du vet om det kommer att finnas pengar att betala räkningarna med.

Vi kan även hjälpa till med bolagsändringar och avregistreringar gällande alla typer av företag.

Löpande bokföring

När företaget är startat är det dags att börja driva företaget och då uppstår affärshändelser som vi kan hjälpa dig bokföra löpande. Exempel på affärshändelser är:

 • in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton
 • förändringar av fordringar och skulder
 • överföringar mellan konton
 • beslut om bokslutsdispositioner
 • egna insättningar och uttag
 • varor och tjänster som köps och säljs
 • löner som betalas
 • inventarier som köps in.

För att kunna bokföra löpande och dokumentera varje affärshändelse genom en verifikation behöver vi varje månad få tillgång till bokföringsunderlag som:

 • bankkontoutdrag
 • skattekontoutdrag
 • kvitton
 • kundfakturor
 • leverantörsfakturor
 • kassaredovisning
 • övriga relevanta underlag som styrker in- och utbetalningarna i ditt företag.

Förutsatt att du ger oss fullmakt till företagets bankkonto kan vi även hjälpa till med att skicka leverantörsbetalningar, löneutbetalningar samt övriga överföringar från företagets konto.


Vi stämmer av skattekontot och ser till så att det ligger intakt med dina skulder eller fordringar hos skatteverket.

Leverantörs- och kundreskontrahantering

 • Är det så att ditt företag behöver bokföras enligt fakturametoden kan vi hjälpa till med att upprätthålla en komplett kund- och leverantörsreskontra vilket underlättar bokföringen.
 • Med en upprättad kundreskontra får du detaljerad information om dina kunder, en god översikt över alla transaktioner från dina kunder och du kan enkelt se vilka kundfakturor som blivit betalda och vilka som inte har det.
 • På samma sätt får du med en upprättad leverantörsreskontra detaljerad information om dina leverantörer, en god översikt över vilka fakturor från leverantörer som har inkommit och vilka som har betalats.
 • Vi kan även hjälpa dig med ditt företags fakturering och fakturahantering som ofta tar mycket av din tid men som är en viktig del i ditt företag samt omfattas av många regler för att det ska bli rätt. Om du väljer att fakturera digitalt i programmet Fortnox så registreras fakturorna direkt i systemet, vilket ger ett mycket effektivt arbetssätt.
 • Även leverantörsfakturorna går att digitalisera vilket gör att du sparar tid, får en bättre ordning, ökad kontroll samt minskar pappersmängden. Vi kan hjälpa dig komma igång.

Löner

 • Har du anställda i ditt företag hjälper vi dig med lönehanteringen på ett säkert och tryggt sätt som är en viktig del av företaget, då anställda ska ha sin lön i rätt tid.
 • Vi hjälper dig med hela lönekedjan från lönespecifikationer och utbetalningsfiler till att hålla ordning på semesterlöneskulder och rapporteringar till Skatteverket och Fora eller annan branschorganisation.

Arbetsgivardeklaration

 • Alla företag som betalar ut lön och ersättning är skyldiga att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt till skatteverket via en arbetsgivardeklaration.
 • Efter att vi fått in ditt företags löneunderlag och tagit fram lönespecifikationer för respektive anställd skapar vi arbetsgivardeklarationen och redovisar den till skatteverket varje månad.

Momsdeklaration

 • Alla företag som bedriver momspliktig verksamhet är skyldiga att redovisa momsen till skatteverket.
 • Efter att vi bokfört färdigt samtliga affärshändelser som skett i ditt företag för perioden skapar vi en momsdeklaration och skickar in den till skatteverket löpande under året.

Månadsavstämning och kvartalsavstämning

Varje månad eller kvartal efter att vi bokfört färdigt perioden har vi som rutin att stämma av bokförda transaktioner för att kontrollera så att alla poster är rätt bokförda för att sedan upprätta en balans- och resultaträkning. Vi kvalitetssäkrar siffrorna i ditt företag.

Bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration

BOKSLUT/ÅRSREDOVISNING

 • Vid räkenskapsårets slut kan vi hjälpa dig att upprätta bokslut som är en sammanställning av den löpande bokföringen samt den dokumentation som krävs samt ta fram en årsredovisning. Vi kontrollerar så att samtliga siffror är riktiga och ser till att skatterna minimeras.
 • När vi sammanställt färdigt årsredovisningen lämnar vi sedan in den till en revisor för revision för de företag som har revisionsplikt för att sedan skicka den vidare till Bolagsverket för offentliggörande. Vi har ett mycket nära och gott samarbete med flera seriösa och duktiga revisorer som kan ta sig an revisionen.
 • Om ditt företag inte har revisionsplikt skickar vi årsredovisningen direkt till Bolagsverket efter sammanställning.

INKOMSTDEKLARATION

Efter att bokslutet och årsredovisningen upprättats tar vi fram en inkomstdeklaration, där det framgår hur mycket ditt företag tjänat och hur mycket skatt som betalats in under det gånga året. Därefter lämnar vi in inkomstdeklarationen till Skatteverket som sedan fastställer ditt företags slutliga skatt.

K10

Är du delägare i ett fåmansaktiebolag och gjort utdelning under året eller erhållit kapitalvinst (vinst från aktieförsäljning) under året kan vi hjälpa dig att upprätta blanketten K10. Syftet med K10 blanketten är att beräkna det så kallade gränsbeloppet, vilket är det högsta belopp du som delägare kan ta ut i form av utdelning eller kapitalvinst i inkomstslaget kapital till en beskattning med 20%.

Digitalisera mera

 • Redovisningsbranschen digitaliseras mer och mer. Digitaliseringen skapar nya möjligheter att utveckla företag och verksamheter. Det finns många fördelar med att börja administrera ditt företag digitalt, det är ofta både billigare och enklare. Med dagens digitala bokföringsprogram kan du få en helhetslösning för både bokföring, fakturering, stöd för att skicka in din årsredovisning digitalt och kopplingar till din bank. Du kan också få automatiska påminnelser om någon inte har betalat en faktura, eller om du själv glömt att skicka en faktura för ett utfört arbete.
 • Vi samarbetar gärna digitalt och hjälper dig med de tjänster du är i behov av enligt ovanstående punkter för att effektivt arbeta tillsammans. Genom ett digitalt samarbete har du när som helst på dygnet tillgång till din redovisning oavsett vart du befinner dig geografiskt. Du har tillgång till hela redovisningen via enkla knapptryck via datorn eller mobilen. Vi föredrar att ta hand om den löpande redovisningen via Fortnox som är ett webbaserat program som ger stöd åt samtliga av redovisningens steg på ett smidigt och effektivt sätt.
 • Tack vare stöd från tillväxtverket har vi kunnat digitalisera mera!


Kontakta oss idag

Skicka oss en offertförfrågan


Skriv in dina uppgifter nedan och klicka sedan på skicka.
Vi återkopplar till dig så snart vi kan.

Tillbaka till toppen