Hållbarhet
Vi bryr oss

LEBA Ekonomibyrå ska eftersträva att bidra till samhällsnytta genom hållbar utveckling när det gäller miljö, ekonomi och socialt.

Miljö


Tänka återvinning.

Vi eftersträvar att digitalisera så mycket som möjligt löpande för att minska papper.


Ekonomi


Genom att arbeta efter vår vision eftersträvar vi god lönsamhet i vårt företagande vilket ger en samhällsnytta då vi ger möjligheten till anställningar. Avlasta företag inom näringslivet i samhället med hela ekonomikedjan så företagen kan fokusera på kärnverksamheten och öka förutsättningarna till ökad lönsamhet. Detta ökar samhällsnyttan då fler kan bli anställda och sysselsatta och staten får in mer pengar i form av skatt.


Vår framgång är ett resultat av våra klienters framgång


Socialt

Vi är måna om våra anställda och vill eftersträva en trivsam arbetsplats. Vi erbjuder samtliga anställda tjänstepension och trygghetsförsäkringar för att öka tryggheten. Vi har årliga individuella samtal där vi är måna om att varje anställd ska få utvecklas inom företaget. Medarbetare som mår bra får företaget att må bra. Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag för att uppmuntra till rörelse och motion.

Främja och uppmuntra föreningslivet i samhället för att ge stöd till människor att socialisera sig och röra på sig genom att bidra med sponsorpeng till olika föreningar. Sponsorpeng ska föreningarna kunna ansöka om via LEBA Ekonomibyrås hemsida.