Integritetspolicy - GDPR

Dina uppgifter - Tryggt hanterade - Din kontroll


Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är en lag inom EU som trädde i kraft 25 maj 2018 och ersätter tidigare personuppgiftslagen. Lagen reglerar hur personuppgifter samlas in, lagras och hanteras.


1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur LEBA Ekonomibyrå hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • kund
 • leverantör
 • samarbetspartner
 • kommunicerar med LEBA Ekonomibyrå
 • besöker vår webbsida
 • deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • söker arbete hos oss
 • prospektkund
 • anställd

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi har en bra ordning och struktur på de personuppgifter vi samlar in och hanterar dessa på ett tryggt, säkert och ansvarsfullt sätt, i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

LEBA Ekonomibyrå AB org nr 556785-5373, St Persgatan 19, 601 86 Norrköping, ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till LEBA Ekonomibyrå.

3. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex personnummer, namn, adress, bild, cv, personligt brev, cookies eller IP-adress.

4. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig bra service, tjänster och erbjudanden.

4.1 När du är kund hos LEBA Ekonomibyrå

När du väljer att bli kund hos LEBA Ekonomibyrå upprättar vi ett uppdragsavtal där det framgår vilken typ av hjälp du ska ha efter överenskommelse. I uppdragsavtalet hanterar vi även:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Ett kundnummer som vi skapar för att identifiera dig i vårt kundregister

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
Identifiera dig och administrera dig som kund hos LEBA Ekonomibyrå

Rättslig grund för hanteringen:
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera dig som kund hos LEBA Ekonomibyrå vilket är en nödvändighet för att kunna leverera våra tjänster samt fakturera.

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss och därefter i upp till 7 år.

4.2 När du är leverantör åt LEBA Ekonomibyrå

När du  blir vår leverantör hanterar vi de uppgifter du lämnar till oss via din fakturering såsom namn och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress. Vi skapar ett kundnummer för att kunna identifiera dig som leverantör i vårt leverantörsregister.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:
Identifiera dig och administrera dig som leverantör hos LEBA Ekonomibyrå

Rättslig grund för hanteringen:
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal för att administrera dig som leverantör hos LEBA Ekonomibyrå vilket är en nödvändighet för att kunna fullfölja våra åtaganden och betala de fakturor du ställt ut till oss.

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter så länge du är leverantör hos oss och därefter i upp till 7 år.

4.3 När du är samarbetspartner till LEBA Ekonomibyrå

Som samarbetspartner kan du t.ex. vara en inhyrd konsult som utför uppdrag åt LEBA Ekonomibyrå. Vi upprättar ett sekretessavtal för att säkerställa att ingen information om våra kunder läcker ut.

När du har ett uppdrag hos oss som inhyrd konsult samlar vi in uppgifter som:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Din synpunkt eller fråga i uppdragsärendet

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera dig som inhyrd konsult
 • Säkerställa och se vem som hjälpt till med uppdraget

Rättslig grund för hanteringen:
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal.

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter i upp till 7 år efter avslutat ärende.

4.4 När du kommunicerar med LEBA Ekonomibyrå

När du är nyfiken på LEBA Ekonomibyrå eller vill kommunicera av andra anledningar kan du ta kontakt på med oss på olika sätt, t.ex. via telefon, e-post, vår webbsida eller sociala medier.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ditt ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida och sociala medier

Rättslig grund för hanteringen:
Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

4.5 När du besöker vår webbsida

När du besöker vår webbsida får du upp en text som informerar om att vår webbplats använder cookies (små textfiler) för att förbättra funktionaliteten och användbarheten på sidan samt att du genom att använda vår hemsida accepterar vår integritetspolicy. På vår webbsida har vi två olika formulär som du kan välja att fylla i och skicka in till oss: offertförfrågan och spontanansökan. När du fyller i dessa formulär hanterar vi personuppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn och kontaktuppgifter, cv och personligt brev.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara din offerförfrågan
 • Kunna ta del av ditt CV och personliga brev
 • Kunna ta kontakt med dig för en eventuell arbetsintervju
 • Identifiera personen bakom den inskickade spontanansökan

Rättslig grund för hanteringen:
Genom att du väljer att skicka in en offertförfrågan eller en spontanansökan ger du samtidigt ett samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter.

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter i upp till ett år efter besvarad offertförfrågan. I de fall du skickar in en spontanansökan sparar vi dina personuppgifter i upp till 2 år för att ha ett kandidatunderlag att snabbt kunna tillgå vid snabba rekryteringsbehov.

4.6 När du deltar på aktiviteter eller i undersökningar

I samband med olika typer av marknadsaktiviteter (seminarier, föreläsningar, tävlingar, kampanjer, filmade intervjuer, mässor, kundaktiviteter, etc.) eller i samband med undersökningar (enkäter och intervjuer via möten, telefon eller e-post) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Administrera aktiviteten och för att kunna återkoppla till dig
 • Skapa publicerbart material för användning i våra sociala kanaler och på vår webbplats
 • Ge dig god service
 • Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar
 • Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen:
Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse (intresseavvägning).

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter i upp till ett år efter avslutad aktivitet och undersökning.


4.7 När du söker arbete hos LEBA Ekonomibyrå

När du söker arbete hos oss antingen via en arbetsannons vi skapat eller spontanansökan via ett formulär på vår webbsida hanterar vi de uppgifter du lämnar in till oss såsom namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt CV och personligt brev.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Vi är i behov av att nyanställa och söker kandidater som passar vår verksamhet
 • Kunna ta del av ditt CV och personliga brev
 • Kunna identifiera om du är rätt kandidat
 • Kunna ta kontakt med dig för en eventuell arbetsintervju
 • Identifiera personen bakom den inskickade arbetsansökan

Rättslig grund för hanteringen:
Genom att du väljer att skicka in en arbetsansökan eller en spontanansökan ger du samtidigt ett samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter.

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutad rekrytering i de fall vi själva aktivt lagt ut en arbetsannons. I de fall du skickar in en spontanansökan via vår webbsida sparar vi dina personuppgifter i upp till 2 år för att ha ett kandidatunderlag att snabbt kunna tillgå vid snabba rekryteringsbehov.


4.8 När du ingår i vårt register med potentiella kunder

Vi har en upparbetad lista på potentiella kunder som vi aktivt och löpande bearbetar för att kunna utöka vår kundbas och därmed affärsvolym. Ingår du i den listan så hanterar vi dina uppgifter som namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och administrera dig i vårt upparbetade register med potentiella kunder
 • Kunna ta kontakt med dig för att bearbeta dig som potentiell kund

Rättslig grund för hanteringen:
Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse (intresseavvägning).

Lagringstid:
Vi sparar dina personuppgifter i upp till 5 år.

4.9 När du är anställd av LEBA Ekonomibyrå

När du blir, är eller har varit anställd av LEBA Ekonomibyrå hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress
 • Kontaktuppgifter till närmast anhörig
 • Kontouppgifter för löneutbetalning
 • Uppgifter om försäkringar
Vi hanterar dina personuppgifter för att:
 • Identifiera, administrera och hantera dig i vårt lönesystem
 • Beräkna och betala ut lön
 • Kunna registrera sjukfrånvaro och annan frånvaro
 • Kunna redovisa skatter och sociala avgifter

Vi hanterar kontaktuppgifter till närmast anhörig för att:

 • Ge dig som anställd en trygghet och säkerhet
 • Kunna ta kontakt om du skulle vara med om ett olycksfall eller plötsligt blir sjuk.

Rättslig grund för hanteringen:

 • Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal (anställningsavtalet).
 • När det gäller anhöriglistan blir vår rättsliga grund intresseavvägning.

Lagringstid:

 • Vi sparar dina personuppgifter under din anställning och därefter i upp till 7 år
 • Namn, personnummer och anställningstid raderas inte

4.10 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund:
När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

5. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt.

6. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

LEBA Ekonomibyrå säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster eller marknadsför för LEBA Ekonomibyrås räkning
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut
 • Sociala medie-aktörer, såsom t.ex. Facebook, Instagram och LinkedIn

Mottagare som hanterar personuppgifter för Företagarnas räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

7. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

8. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter - du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse - du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas - du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring- du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet -du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:

www.datainspektionen.se

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

9. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

LEBA Ekonomibyrå kan komma att använda din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Sådan anmälan ska vara skriftlig, innehålla namn och personnummer och skickas till postadress eller e-postadress under "kontaktuppgifter".

10. KONTAKTUPPGIFTER

LEBA Ekonomibyrå AB (org. nr. 556785-5373) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till:

LEBA Ekonomibyrå AB
St Persgatan 19
601 86 Norrköping

E-post: info@lebaekonomibyra.se

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 12 september 2019 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats.

Kontakta oss idag

Skicka oss en offertförfrågan

Skriv in dina uppgifter nedan och klicka sedan på skicka.

Vi återkopplar till dig så snart vi kan.

Tillbaka till toppen