Viktiga datum november 2019

01.11.2019

1 november

👉🏼Inkomstdeklaration (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) - pappersblankett.

👉🏼Inlämning av förenklad fastighetsdeklaration för jordbruk.

4 november

👉🏼Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30).

12 november

👉🏼 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag).

👉🏼 Momsdeklaration för juli-september (mindre företag med tremånadersmoms).

👉🏼 Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms).

👉🏼 Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) - pappersblankett.

👉🏼 Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms).

👉🏼 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms).

👉🏼 Inbetalning av skatter och socialavgifter.

👉🏼 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31).

20 november 

👉🏼 Periodisk sammanställning för oktober (pappersblankett).

25 november

👉🏼 Periodisk sammanställning för oktober (elektronisk).

26 november

👉🏼 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober (större företag).

👉🏼 Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-09-30).

👉🏼 Inbetalning av moms (större företag).