Viktiga datum mars 2020

02.03.2020

2 mars

Inkomstdeklaration (bokslut 2019-07-31 och 2019-08-31) - pappersblankett.

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-07-31).

12 mars

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för februari (mindre företag).

Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms).

Inbetalning av skatter och socialavgifter.

Momsdeklaration för januari (mindre företag med månadsmoms).

Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2019-07-31 och 2019-08-31) - pappersblankett.

Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31).

20 mars

Periodisk sammanställning för februari - pappersblankett.

25 mars

Periodisk sammanställning för februari - elektronisk.

26 mars

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för februari (större företag).

Inbetalning av moms (större företag).

Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2020-01-31).

31 mars

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-08-31.