Viktiga datum maj 2019

07.05.2019

Viktiga datum maj 2019:

2 MAJ

➡️Inkomstdeklaration till Skatteverket (fysiska personer och enskilda näringsidkare).

-

3 MAJ

➡️Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på "kvarskatt" på högst 30 000 kronor (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med räkenskapsår som avslutas 30 september, 31 oktober, 30 november eller 31 december 2018).

-

13 MAJ

➡️STORA FÖRETAG (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor).

✔️Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för april, betalning.

✔️Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för april, betalning.


➡️SMÅ FÖRETAG (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor).

✔️Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för april, betalning.

✔️Individuell arbetsgivardeklaration för april.

✔️Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för april, betalning.

✔️Moms för mars (vid månadsredovisning), deklaration och betalning.

✔️Moms för januari-mars (vid kvartalsredovisning), deklaration och betalning.

-

20 MAJ

➡️EU-försäljning för april (vid månadssammanställning på papper).

-

27 MAJ

➡️EU-försäljning för april (vid månadssammanställning elektroniskt).


➡️STORA FÖRETAG (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor).

✔️Individuell arbetsgivardeklaration för april.

✔️Moms för april, deklaration och betalning.


➡️HELÅRSREDOVISNING MOMS (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs).

✔️Moms för räkenskapsår som slutar 31 mars 2019, betalning och momsdeklaration.


➡️HANDELSBOLAG, KONKURSBON M.FL. MED HELÅRSREDOVISNING AV MOMS

✔️Moms för räkenskapsår som slutar 31 mars 2019, betalning och momsdeklaration.

-

31 MAJ

➡️Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 31 oktober 2018).