Viktiga datum juli 2019

01.07.2019

đź—“ 1 juli
➡️ Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-11-30)

➡️ Inkomstdeklaration (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) - pappersblankett

➡️ Sista dag för beslut om allmän fastighetstaxering för hyreshus

➡️ Sista dag för beslut om allmän fastighetstaxering för industri .

đź—“12 juli
➡️ Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juni (mindre företag)

➡️ Momsdeklaration för maj (mindre företag med månadsmoms)

➡️ Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) - pappersblankett

➡️ Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms) .
➡️ Inbetalning av skatter och socialavgifter

➡️ Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2018-01-31, 2018-02-28, 2018-03-31 och 2018-04-30)

đź—“22 juli
➡️ Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 - 2019 - pappersblankett

đź—“ 25 juli
➡️ Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 - 2019 - elektronisk .

đź—“ 26 juli
➡️ Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juni (större företag)

➡️ Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-05-31)

➡️ Inbetalning av moms (större företag)

đź—“31 juli
➡️ Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2018-12-31)