Viktiga datum februari 2020

03.02.2020

12 feb                     

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för januari (mindre företag).

Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2019-09-30, 2019-10-31, 2019-11-30 och 2019-12-31).

Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (fysiska personer, enskilda näringsidkare).

Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms).

Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms).

Inbetalning av skatter och socialavgifter.

Momsdeklaration för december (mindre företag med månadsmoms).

Momsdeklaration för oktober-december (mindre företag med tremånadersmoms).

20 feb

Periodisk sammanställning för januari - pappersblankett.

25 feb

Periodisk sammanställning för januari - elektronisk.

26 feb

Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för januari (större företag).

Inbetalning av moms (större företag).

Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-12-31).