Viktiga datum december 2019

02.12.2019

2 dec

👉🏼 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2019-04-30).

👉🏼 Inkomstdeklaration (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) - elektronisk.

👉🏼 Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2020.

12 dec

👉🏼 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för november (mindre företag).

👉🏼 Momsdeklaration för oktober (mindre företag med månadsmoms) . 👉🏼 Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2019-01-31, 2019-02-28, 2019-03-31 och 2019-04-30) - elektronisk.

👉🏼 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms).

👉🏼 Inbetalning av skatter och socialavgifter.

👉🏼 Slutskattebesked (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31).

16 dec

👉🏼 Inkomstdeklaration (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30) - pappersblankett.

20 dec

👉🏼 Periodisk sammanställning för november - pappersblankett.

27 dec

👉🏼 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för november (större företag).

👉🏼 Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30) - pappersblankett.

👉🏼 Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-10-31).

👉🏼 Inbetalning av moms (större företag).

👉🏼 Periodisk sammanställning för november - elektronisk.