Viktiga datum augusti 2019

01.08.2019

đź—“1 aug
➡️Inkomstdeklaration (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) - elektronisk

đź—“12 aug
➡️Inbetalning av skatter (större företag)

➡️Inbetalning av skatter och socialavgifter (större företag)

➡️Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2019-05-31 och 2019-06-30)

đź—“15 aug
➡️Slutskattebesked (bokslut 2018-07-31 och 2018-08-31)

đź—“19 aug
➡️Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juli (mindre företag)

➡️Momsdeklaration för april-juni (mindre företag med tremånadersmoms)

➡️Momsdeklaration för juni (mindre företag med månadsmoms)

➡️Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2018-09-30, 2018-10-31, 2018-11-30 och 2018-12-31) - elektronisk

➡️Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)

➡️Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)

➡️Inbetalning av skatter (mindre företag)

➡️Inbetalning av skatter och socialavgifter

➡️Inbetalning av skatter och socialavgifter (mindre företag)

đź—“20 aug
➡️Periodisk sammanställning för juli - pappersblankett

đź—“26 aug
➡️Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juli (större företag)

➡️Momsdeklaration och inbetalning - helårsmoms (bokslut 2019-06-30)

➡️Inbetalning av moms (större företag)

➡️Periodisk sammanställning för juli - elektronisk