Vårdbemanning momspliktigt från 1 juli

27.06.2019

Moms på uthyrning av personal inom vården.

💠Den som hyr ut vårdpersonal ska ta ut moms på sin tjänst till uppdragsgivaren. Det här betyder att säljaren ska redovisa och betala moms på uthyrning av vårdpersonal oavsett vem som är köpare av tjänsten.

💠Varför?
Högsta förvaltningsdomstolen har gjort bedömningen att det är själva uthyrningen som ska bedömas och inte vad den uthyrda personalen ska göra hos köparen, till exempel ge vård.

✔️Ändringen gäller från och med första juli 2019.