Vad är en inkomstdeklaration

23.04.2019

Inkomstdeklaration kan även kallas för deklaration eller självdeklaration.

✅Inkomstdeklaration är en årlig handling där inkomsttagare, både fysiska och juridiska personer, redovisar hur mycket som intjänats under föregående år och hur mycket skatt som ska betalas.

✅Varje år ska alla inkomsttagare lämna in en deklaration till skattemyndigheten.

✅Fysiska personer (privatpersoner) och Enskilda firmor deklarerar under Inkomstdeklaration 1.

✅Övriga bolagsformer räknas som juridiska personer och deklareras under separata inkomstdeklarationer. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller Inkomstdeklaration 2. Inkomstdeklaration 3 gäller för stiftelser och ideella föreningar och Inkomstdeklaration 4 för handelsbolag.

✅Inkomstdeklaration 1 för privatpersoner och enskilda firmor ska vara inskickad senast vid midnatt den 2 maj 2019. För juridiska personer påverkas deklarationsdatumet av räkenskapsåret.