Fem tips som ökar företagets likviditet

17.07.2019

Har ert företag svårare med likviditeten under sommarhalvåret? Här kommer 5 tips som kan göra stor skillnad:

1️⃣ SNABBARE BETALT
Förkorta kundernas kredittid om det är möjligt. Att gå från 30 dagar till 15 dagar kan göra stor skillnad.

2️⃣ FÖRLÄNG KREDITTIDEN
Förläng den egna kredittiden hos era leverantörer om det går. Det kan förbättra likviditeten avsevärt.

3️⃣ FAKTURERA EFFEKTIVT
Fakturera era kunder oftare. Digitalisera faktureringsprocessen och spara in tid.

4️⃣ LEASA, HYR ELLER HANDLA PÅ AVBETALNING
Spara in på likviditeten och undersök möjligheten till att handla på avbetalning, leasa eller hyra dyrare investeringar.

5️⃣ JUSTERA PRELIMINÄRSKATTEN
Se över hur mycket ert bolag betalar i preliminärskatt. Får bolaget ofta tillbaka skatt när slutskattebeskedet kommer kan det vara värt att justera preliminärskatten.