Tre tips som ökar företagets försäljning

13.05.2019

Tre tips som ökar företagets försäljning.

1- LEVERERA VÄRDE

Förklara kundnyttan. Vad är unikt med tjänsten eller produkten ni erbjuder? Varför ska kunden köpa från er? Vilket värde får kunden av att handla från ert företag? Vilket behov tillfredsställs hos kunden efter att ha handlat från er?

2- TA FRAM EN KONKRET SÄLJPLAN

Hur mycket vill ni sälja under året? Hur många kunder behöver ni sälja till för att nå ert säljmål? Hur många kunder behöver ni ringa och träffa för att nå ert säljmål? Prata med era kunder. Träffa kunder eller potentiella kunder och bygg relationer. Ställ frågor, var nyfikna och dra lärdomar.

3- MARKNADSPLAN

Hitta tillfällen och aktiviteter där ni tror att ni kan hitta och möta era kunder. Vart finns era kunder? Hur når ni dem? Hur talar ni om för dem att ni finns?

Det kan vara mässor eller event som passar era produkter/tjänster, nätverksträffar, sociala medier, sponsring mm