Skattereduktion gåvor återinförs

28.06.2019

💠1 juli 2019 återinförs skattereduktion för gåvor som skänks till ideell verksamhet.

💠För att avdraget ska kunna utnyttjas ska minst 2000 kronor ha skänkts under året till gåvomottagare som är godkända av Skatteverket.‬

💠Den som har fyllt 18 år och har skänkt minst 2000 kronor under ett år får dra av 25 procent av det skänkta beloppet. Maxbeloppet att kunna dra av är 1 500 kronor om året. (För att kunna dra av 1 500 ska totalt 6 000 kronor ha skänkts).

💠De enskilda pengagåvorna får inte vara mindre än 200 kronor för att vara avdragsgilla.

💠Aktörer som vill bli gåvomottagare kan ansöka om det hos Skatteverket på en särskild blankett.