Skattereduktion för investeringar 2021

15.11.2021

Riksdagen har tagit beslut om en tillfällig lag om skattereduktion för inventarieinköp som sker under 2021. Lagen innebär att fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet kan få skattereduktion vid köp av materiella inventarier.

Reduktionen uppgår till 3,9 procent av anskaffningsvärdet för inventarier som anskaffats mellan den 1 januari och den 31 december 2021. Det finns även ett krav på innehavstid. För att kunna utnyttja skattereduktionen krävs också att det finns skatt att räkna av skattereduktionen mot.

Läs mer här!