Skattenyheter 2020

01.01.2020

Den 1 januari 2020 träder flera skatteändringar i kraft. Här är några exempel:

👉🏼Det blir krav på elektronisk betalning för rätt till rut- och rotavdrag.

👉🏼Höjd fordonsskatt på nya bilar och lätta lastbilar som drivs av fossila bränslen.

👉🏼Höjd skatt på diesel i lantbruks- och industrifordon.

👉🏼Sänkt reklamskatt

👉🏼Aktiekapitalet sänks

👉🏼Sänkt skatt för personer över 65 år

👉🏼Värnskatten (den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt) avskaffas