Sista minuten tips inför inkomstdeklarationen

23.04.2019

Sista minuten tips inför inlämnandet av inkomstdeklarationen.

🔹FÖRDELA LÖNEN

Har du enskild firma och har en lön som överstiger gränsen för statlig skatt kan det vara smart att göra avsättningar till periodiseringsfond eller expansionsfond.

🔹ARBETSPLATS HEMMA

Jobbar du minst 800 timmar i hemmet, i ett rum som inte bara anses kunna vara arbetsrum, får du dra av med 2 000 kronor om du/din maka/din make äger fastigheten. I en bostadsrätt eller hyresrätt är schablonbeloppet 4 000 kronor. Då ingår alla merkostnader. Detta avdrag gör du i din privata deklaration.

🔹MOTION OCH FRISKVÅRD

Enskild firma: Du får inte dra av för gymkort till dig själv, däremot till eventuellt anställda. Aktiebolag: Då får du dra av för gymkort både för dig och dina anställda, förutsatt att alla får ta del av förmånen.

🔹PRIVAT

* Fördela ränteavdrag och Rot- och Rut-avdrag makarna emellan för att få maximal nytta.

* Du får dra av för fackföreningsavgift som betalats efter 30 juni 2018.

* Sålde du din bostad förra året ska du deklarera försäljningen nu.

🔹TJÄNSTERESOR

Missa inte att göra avdrag för resor i tjänsten. Det kan gälla kundmöten eller inköpsresor, konferenser eller studiebesök. Trängselskatten bokför du som kostnad i företaget och den är avdragsgill. Har du använt din privata bil i tjänsten får du dra av med 18,50 kronor per mil.

🔹TRAKTAMENTE

Vid övernattning i tjänsten, minst fem mil hemifrån och från företaget, kan du ta ut skattefritt traktamente för förhöjda levnadsomkostnader.