Semestertider

27.05.2019

Vad säger semesterlagen?

1- Semesterledighet

>Anställda har rätt till 25 dagars semesterledighet per semesterår. Semester som är intjänad ger rätt till semesterlön. Övrig semester är obetald. Enligt avtal kan en anställd ha rätt till längre semesterledighet och förskottssemester.

>Den anställde har rätt till semesterledighet redan det första anställningsåret. Normalt har han eller hon rätt till 25 dagars ledighet. Har anställningen påbörjats efter 31 augusti har den anställde dock bara rätt till maximalt 5 dagars obetald semester under det innevarande semesteråret.

>Intjänandeår är året då semestern tjänas in. Efter intjänandeåret följer semesteråret vilket är det år då den anställde har rätt att ta ut den intjänade semestern. Intjänandeåret börjar 1 april och löper till 31 mars året därpå. Semestern får sedan tas ut under perioden 1 april till 31 mars året efter intjänandeåret, dvs under semesteråret.

>Den anställde får spara högst 5 betalda semesterdagar till ett kommande semesterår. Det är fullt möjligt att ge den anställde bättre villkor, t ex 30 dagars semester. I sådana fall får högst 10 dagar sparas.


2- Semesterlön

>När en anställd tar ut betalda semesterdagar tillkommer även ett semestertillägg.

>Den anställde ska under semestern ska ha sin vanliga lön (även fasta lönetillägg) + ett semestertillägg med 0,43% av månadslönen (eller 1,82% av veckolönen) inklusive fasta lönetillägg per semesterdag. Har de anställda rörliga lönedelar, t ex övertidsersättning, ska semesterlönen för dessa delar beräknas med 12%.

>När en anställd har timlön eller rörlig lön (t ex provisionslön) och den rörliga lönen kan uppskattas till minst 10% av den sammanlagda lönen under hela semesteråret är semesterlönen 12% av löneunderlaget.


3- Semesterersättning

>När en anställning avslutas har den anställde rätt att få semesterersättning (istället för semesterlön) för semester som tjänats in men inte tagits ut.