Omställningsstödet förlängs

04.11.2020

Nu kan företag som tappat i omsättning söka stöd för månaderna maj samt juni och juli. Stödet ska hjälpa företagen med fasta kostnader.

Regeringen har avsatt nio nya miljarder för omställningsstöd till företag som drabbats hårt av pandemin.

Det nya stödet liknar det som betalades ut för mars och april. Men det finns också skillnader, framför allt i kraven på tappad omsättning och maxbelopp som kan betalas ut. Eftersom nivåerna skiljer sig mellan månaderna delas de upp i två perioder, en för maj och en för juni och juli hopslagna.

För maj krävs att omsättningen minskat med mer än 40 procent i förhållande till maj 2019. Högsta möjliga stöd är 75 miljoner per företag eller koncern.

För perioden juni och juli måste tappet i omsättning vara större än 50 procent jämfört med samma period i fjol. Här är maxbeloppet för hela perioden åtta miljoner per företag eller koncern.

Ansökningarna måste göras senast 30 november i år.