Omställningsstöd förlängs till och med april 2021

25.05.2021

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020, januari-februari 2021, mars 2021 och april 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin.

Stödet liknar till stor del tidigare omställningsstöd, men det beräknas något annorlunda. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70-90 procent av sina icke täckta fasta kostnader. Även maxbeloppet för stödperioderna förändras. Maxbeloppet är 97 miljoner kronor och söker företaget stöd för fler än en av stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020, januari-februari 2021, mars 2021 och april 2021 gäller maxbeloppet det sammanlagda stödet för dessa stödperioder.

Läs mer här!