Omsättningsstöd till näringsidkare

16.11.2020

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från mars till juli i år. Stödet är 75 procent av det man tappat i omsättning jämfört med samma period 2019. Varje företag kan få maximalt 120 000 kronor i ersättning.

Stödet är på motsvarande sätt som omställningsstödet uppdelat i tre stödperioder:

  • mars - april 2020
  • maj 2020
  • juni - juli 2020.

Motsvarande månad eller månader föregående år utgör respektive stödperiods referensperiod.

Ansökan kan göras via Boverkets e-tjänster eller via ett ombud. 

Läs mer här!