Omsättningsstöd förlängs

25.05.2021

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare infördes i november 2020 och omfattade initialt tiden mars - juli 2020. Stödet har därefter förlängts och omfattar nu även tiden augusti 2020 - februari 2021.


Regeringen har meddelat att stödet kommer att förlängas till att även omfatta mars-juni samt juli-september 2021.

Läs mer här!