Nya lagar från 1 juli 2019

01.07.2019

Nya lagar inom skatteområdet 2019 som börjar gälla den 1 juli:

➡️Höjt tak för rutavdrag: rutavdraget höjs från 25000 kronor till 50000 kronor per person och beskattningsår.

➡️Skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs: skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs för pengagåvor om minst 2000 kronor under året.

➡️Sänkt moms på e-publikationer:
momsen för elektroniska publikationer sänks till 6 procent från 25 procent. Produkter som huvudsakligen är ägnade åt reklam eller består av rörlig bild eller hörbar musik ska inte omfattas.

➡️Vägavgift för tunga fordon höjs och miljödifferentieras: vägavgiften för tunga fordon utvidgas till att omfatta fler EURO-klasser. Ändringen innebär att vägavgiften höjs för de flesta tunga fordon.

➡️Slopad särskild löneskatt för personer över 65 år: särskilda löneskatten avskaffas på ersättning som betalas ut till personer som vid årets ingång fyllt 65 år.