Nu kan företag söka omställningsstöd

23.06.2020


Möjligheten att söka omställningsstöd öppnade 22 juni. Stödet lämnas till företag vars omsättning minskat med mer än 30 procent under mars och april på grund av corona-pandemin.

Pengarna kan betalas ut inom en vecka förutsatt att ansökan är komplett och att det inte finns risk för att det blir en felaktig utbetalning.

Riksdag och regering beslutade om omställningsstöd 17 juni. Den 22 juni klockan 12:00 öppnade Skatteverkets e-tjänst för företag som vill söka. Ansökningstiden sträcker sig fram till sista augusti.

Stödet kan sökas av både företag och föreningar. En rad krav måste uppfyllas, bland annat måste de som ansöker visa att nettoomsättningen har minskat med mer än 30 procent under mars och april i år jämfört med samma period förra året.

Företagen kan få mellan 5 000 kronor och 150 miljoner. Stödet ska hjälpa till att betala fasta kostnader som hyra, leasingbilar, el, vatten, avlopp, telefoni med mera. Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen minskat. Som hjälp finns en beräkningstjänst på Skatteverkets webbplats.

Regeringen bedömer att cirka 180 000 företag uppfyller kraven för att ansöka, de beräknas få dela på 39 miljarder. Pengarna sätts in på företagets skattekonto.

Skatteverket förebygger fusk och fel genom att företagen måste lämna många uppgifter när de söker och kommer också göra kontroller både före och efter att pengar betalas ut.

Den nya lagen innebär stränga straff för dem som försöker fuska sig till stöd. Grovt omställningsbidragsbrott kan ge upp till sex års fängelse. Omställningsbidrag kommer dessutom inte delas ut till företag som är på obestånd.