Nya skatteregler för företagssektorn

22.06.2017

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås en generell begränsning av ränteavdrag i bolagssektorn kombinerat med en sänkning av bolagsskatten.