Styrelsearvoden ska beskattas som tjänst

22.06.2017

Högsta förvaltningsdomstolen har nu fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked om att styrelsearvoden ska beskattas som tjänst.